הקמת סככת קירוי למגרש ספורט בכפר תבור

צילומי הקמת סככת קירוי למגרש ספורט בכפר תבור, לפי התקדמות העבודה באתר. הסככה תשמש בשלב מאוחר יותר להתקנת

מערכת סולארית. שלבי הקמת הסככה: קידוח היסודות, יציקת יסודות, העמדת העמודים והתקנת האגדים שניבנו במסגריה.

הריתוכים לא בוצעו באתר וכל הקונסטרוקציה מצופה בגילוון חם.