הקמת סככת קירוי למגרש ספורט בכפר תבור

צילומי הקמת סככת קירוי למגרש ספורט בכפר תבור, לפי התקדמות העבודה באתר. הסככה תשמש בשלב מאוחר יותר להתקנת

מערכת סולארית. שלבי הקמת הסככה: קידוח היסודות, יציקת יסודות, העמדת העמודים והתקנת האגדים שניבנו במסגריה.

הריתוכים לא בוצעו באתר וכל הקונסטרוקציה מצופה בגילוון חם.

Semo Yerucham Marketing LTD.
Moshav Hayogev  1923200,  Israel

Tel: +972-4-9890119  

Fax: +972-4-9937021

Email: info@semo.co.il

סמו ירוחם שיווק בע"מ

מושב היוגב, 1923200

טלפון:  04-9890119

פקס: 04-9937021

 info@semo.co.il

© 2020 by SEMO YERUCHAM MARKETING  LTD.                                                                                                                                                       .כל הזכויות שמורות לסמו ירוחם שיווק בע"מ