125A | 3P | 25kA | 380/415V IEC |  B-NSXm מפסק יצוק

מפסק יצוק B-NSXm | 125A | 3P | 25kA | 380/415V IEC

NSXm מפסק יצוק הכולל יחידת הגנה טרמית מגנטית (חיבור גיד ישיר), 25kA 3P

הגנה טרמית כיול טרמי 1 - 7.0    - TM125D

ערך מגנטי קבוע   -  1250A

 

תכונות עיקריות:

Ics = 100%Icu
active-roto - סט מגעי כוח בעלי ניתוק כפול והגבלת זרם קצר
technology patented EverLink
מחבר מהיר מובנה ללא צורך בחיזוק ברגים עתידי
מחבר מהיר מובנה לגיד נחושת או אלומיניום עד 100A
מחבר מהיר מובנה לגיד קשיח עד 95 ממ"ר גיד גמיש 70 ממ"ר
התקנה מהירה על פס דין או לוחית ללא מתאמים נוספים
מפסק 3P מידות קומפקטיות: רוחב - 81 מ"מ, גובה - 137 מ"מ, עומק - 80 מ"מ
מפסק 4P מידות קומפקטיות: רוחב - 108 מ"מ, גובה - 137 מ"מ, עומק - 80 מ"מ
דגלוני חיווי למגעי עזר וסלילי עבודה
כיול זרם טרמי 4 דרגות כיול

Code QR קריאת נתוני המפסק מחזית המפסק דרך אפליקציה