הבלוג של סמו -

                               

                                   כל מה שמעניין

PG & Metric Thread Dimensions 

הבדלים בכניסות כבלים - PG אל מול mm